घटना दर्ता

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जन्म दर्ता गरेपछि अन्य दर्ता ( मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद ) गर्न गा.वि.स आउनु पर्नेछ|गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद संख्या जम्मा दर्ता संख्या कैफियत फाइल
पु पु बसाई सराई दर्ता संख्या आएको दर्ता गएको दर्ता आएको सदस्य संख्या गएको सदस्य संख्या
पु पु
(भाद्र) 175 213 35 48 91 33 15 18 45 40 20 15 1 596 डाउनलोड
(कार्तिक) 230 290 16 41 88 29 14 15 8 6 55 37 0 694 डाउनलोड
(आश्विन) 144 167 6 24 74 18 0 67 0 0 37 30 1 434 डाउनलोड
(भाद्र) 210 195 12 28 2 15 5 10 25 5 12 8 0 33 डाउनलोड
(श्रावण) 246 287 28 53 106 35 15 20 20 14 50 45 1 756 डाउनलोड
(भाद्र) 175 213 35 48 91 33 35 85 18 17 45 40 1 596 डाउनलोड
(आषाढ) 233 254 14 35 90 33 20 118 12 8 58 60 0 659 डाउनलोड
(बैशाख) 2601 2414 33 56 195 71 55 245 35 30 120 125 0 5370 फाराममा महिला पुरूष खुलेकाे देखिदैन डाउनलोड
२०७२ (चैत्र) 520 548 28 31 136 40 25 138 डाउनलोड
२०७२ (फाल्गुन) 248 305 40 64 157 34 27 118 डाउनलोड
२०७२ (माघ) 418 368 48 22 37 9 94 0 786 डाउनलोड
२०७२ (पौष) 223 254 20 42 133 33 19 77 707 डाउनलोड
२०७२ (मंसिर) 497 588 13 73 128 30 101 22 1329 डाउनलोड
२०७२ (कार्तिक) 604 611 24 68 151 39 89 23 1497 डाउनलोड
२०७२ (आश्विन) 294 275 22 27 61 14 33 11 693 डाउनलोड
२०७२ (भाद्र) 207 228 15 33 93 22 4 82 0 599 डाउनलोड
२०७२ (श्रावण) 44 80 2 7 18 8 10 13 0 159 डाउनलोड
Skip to toolbar